Zatrudnianie niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - " dobry interes ... "

Często w poczekalni, sali konferencyjnej, sekretariacie lub przy wejściu do firmy lub instytucji jest miejsce gdzie w odpowiedniej oprawie umieszcza się przedmioty godne uwagi. Mogą to być dyplomy, gratulacje, podziękowania za sponsoring, nagrody branżowe czy certyfikaty jakości. Takie przedmioty wyrażające uznanie są chętnie gromadzone nie tylko przez firmy ale i instytucje. Najczęściej same w sobie są wykonane w sposób przyciągający uwagę. Stanowią też źródło komunikatu, który może by bardzo odległy od przedmiotu działalności firmy czy instytucji. Ponadto są nośnikiem przekazu dość emocjonalnego, trwałą pamiątką czyjejś radości, uznania, szacunku, podziwu. Przekaz taki jest zrozumiały dla każdego, niezależnie od jego zawodu czy wykształcenia. Podnoszą też rangę miejsca, w którym się znajdują, a co za tym idzie organizacji, której są atrybutem.

Większość organizacji uznaje że warto przedstawiać swoje osiągnięcia w takich dziedzinach, inaczej mówiąc - chwalić się nimi.

Dotyczy to również zrównoważonej polityki kadrowej, która uwzględnia również potencjał pracowników niepełnosprawnych. Coraz więcej firm rozumie korzyści z takiej polityki. Zwłaszcza takich firm, które działają na bardzo konkurencyjnym rynku i próbują wyróżniać się czymś pozytywnym. Zatrudnianie i angażowanie osób niepełnosprawnych jest dobrą reklamą i daje możliwość zaprezentowania firmy w korzystnym świetle jej klientom, pracownikom, związkom zawodowym, innym organizacjom oraz opinii społecznej. Jest dowodem na to, że warto z taką instytucją współpracować lub być jej klientem. Warto, bo zyskujemy w ten sposób możliwość przyczynienia się do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym. Przykładem zastosowania takiego podejścia, choć nie w przypadku osób niepełnosprawnych są karty bankowe. Jest to produkt stanowiący ułatwienie dla klienta, jednak korzystanie z niego związane jest z określonymi kosztami. W przypadku kart bankowych jest to opłata niewielka w stosunku do wielkości transakcji, tym chętniej ponoszona przez klientów.

W tej sytuacji wiele osób korzysta z tak zwanych kart charytatywnych, którymi każda transakcja skutkuje przekazaniem niewielkiej kwoty na wybrany cel, społeczny, ekologiczny lub dobroczynny. Dla klienta istotne jest powiązanie wydatków konsumpcyjnych z sensownym działaniem. W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych powiązanie to również występuje. Polega ono na wspieraniu niepełnosprawnych pracowników przez dostarczanie zysku organizacji, która ich zatrudnia. Odpowiedni przekaz marketingowy może uświadomić to powiązanie potencjalnym klientom.

Wielu obecnych i potencjalnych klientów to osoby niepełnosprawne. Rodziny tych osób oraz ich przyjaciele stanowią kolejne 3 miliony. Tak więc pozytywne nastawienie do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie miało korzystny wpływ nie tylko na tych pracowników, ale może też spowodować zwiększenie liczby klientów, którzy docenią taką postawę. 

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska