Wolontariat

PROWADZIMY POSZUKIWANIA OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY NA RZECZ PODOPIECZNYCH  STOWARZYSZENIA
POSZUKUJEMY  WOLONTARIUSZY Z CAŁEJ POLSKI

 

Serdeczni, Drodzy  Wolontariusze !
Wszystkich chcących pomóc w pracach naszym Podopiecznym, zapraszamy do działania w formie wolontariatu.

Prosimy Wolontariatiuszy o następującą pomoc :

- Opieka nad chorym w domu
- Pomoc w pracach domowych w domu chorego
- Korepetycje dla dzieci z rodzin marfanowkich
- Wsparcie dla osieroconego dziecka (ew. też osoby dorosłej)
- Pozyskiwanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
- Praca biurowa i administracyjna
- Wsparcie rzeczowe i materialne
- Zbieranie funduszy (kwesty)
- Prace stroików i kartek świątecznych
- Towarzyszenie choremu - rozmowa, pójście na spacer do ogrodu, prace pielęgnacyjne (mycie, ścielenie łóżka), karmienie, wykonywanie prostych ćwiczeń z chorym pod nadzorem rehabilitanta, czytanie gazet czy książek, współudział  w zajęciach domowych.

Wszyscy chcący zostać wolontariuszami, którzy wyrażą chęć pracy z niepełnosprwnymi dziećmi, oferujemy program przygotowania merytorycznego i metodycznego.

Osoby chcące pracować w ramach wolontariatu zapraszamy do naszej siedziby w Gdyni,  lub prosimy o kontakt telefoniczny, lub kontakt drogą pocztową lub wysłanie emaila.


Serdecznie zapraszamy do współpracy !

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska