Własna strategia

Własna strategia

Poszukiwanie pracy to ciężka praca sama w sobie. Mimo, że wiele instytucji w tym pomaga, to wciąż trudny proces. Amerykański Instytut na Rzecz Włączania do Społeczeństwa przeprowadził sondaż wśród niepełnosprawnych poszukujących pracy, którzy korzystali z pomocy różnych instytucji. Uczestniczyło w nim dziewiętnaście osób. Wyniki sondażu płynące z relacji uczestników wskazują, że jedną ze strategii, które im pomagały, było określenie własnej strategii poszukiwania pracy, Korzystanie z pomocy urzędów związków, stowarzyszeń, organizacji, ośrodków, nie wyklucza poszukiwania pracy na własną rękę.

Warto wykorzystać swoje kontakty rodzinne, towarzyskie, sąsiedzkie. Powiązania zawodowe tych osób również mogą zaowocować nowymi możliwościami dla Ciebie. Niektóre z nich nie pojawiłyby się w wyniku korzystania z pomocy nawet wyspecjalizowanej instytucji. Poinformuj jak najszerszy krąg znanych Ci osób o:

Twoich kwalifikacjach i zainteresowaniach

Zawodach jakie mógłbyś wykonywać

Miejscach, w których mógłbyś pracowaćZapytaj ich również czy:

potrafią określić w czym jesteś dobry

wiedzą o wolnych miejscach pracy

mogą skierować Cię do osób, które Ci pomogą

mogą Cię poznać z kimś kto zajmuje tym, co Ciebie interesuje


Nie zapominaj również o kontynuowaniu poszukiwań na własną rękę, nawet jeśli uzyskujesz skuteczną pomoc od innych. Możesz wykorzystać następujące sposoby:

Obejść okolicę w poszukiwaniu informacji o pracy, zbierając formularze zgłoszeniowe, albo wybierając miejsca, o których chcesz dowiedzieć się więcej

przeglądać ogłoszenia na temat pracy czasowej

umieścić swój życiorys w łatwo dostępnym miejscu (np. stronie internetowej)Nawet jeśli uzyskujesz skuteczną pomoc od innych, nie poprzestawaj na korzystaniu z jednego źródła. Nie każdy urząd, organizacja, związek, jest w stanie zajmować się wszystkim, co Ci pomoże. Im więcej miejsc odwiedzisz, tym bardziej wzrosną twoje szanse. Korzystanie z jednego źródła pomocy, czy informacji, może nawet utrudnić Twoje poszukiwania. Jedna instytucja albo może nie mieć wszystkich środków, które byłyby Ci pomocne, albo też może okazać się ograniczona w sposób finansowy, organizacyjny, czasowy. Im więcej źródeł wykorzystujesz, tym większej koncentracji i dyscypliny potrzebujesz, aby nie wprowadzić zamieszania do swoich poszukiwań. Musisz wykazać się dobrą organizacją. Jedni sobie z tym radzą, innym może być trudniej.

Jorge na przykład, był osobą mocno niedowidzącą i zaczął poszukiwać pomocy w związku niewidomych. Jego doradca zapewnił mu niezbędny sprzęt rehabilitacyjny do podjęcia pracy. Jorge jednak podejrzewał, że jego doradca, który zajmował się również innymi osobami, nie będzie mu w stanie znaleźć odpowiedniej pracy. A na pewno nie tak szybko jak potrzebował Jorge. Zdecydował się więc na wykorzystanie kontaktów swoich znajomych. Poinformował krewnych, przyjaciół, sąsiadów, że szuka pracy. Żona pomogła mu zajmując się odpowiadaniem na oferty prasowe i internetowe. Doradcy i wolontariusze w centrum informacji zawodowej pomogli mu kontaktować się z pracodawcami i przygotować się do spotkań z nimi. Wtedy jego doradca ze związku niewidomych zasugerował skoordynowanie działań pomiędzy centrum a związkiem. Jorge informował o swoich działaniach i pomocy, którą uzyskiwał. To przyśpieszyło cały proces. W końcu Jorge znalazł pracę biurową zgodną ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami.

W jego postępowaniu pomogły mu trzy strategie. Samodzielnie poszukiwał pracy przez ogłoszenia. Prosił o pomoc także znajomych. Korzystał też pomocy dwóch wybranych przez siebie instytucji.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska