Wiadomości prasowe

Postęp w leczeniu chorób serca. Metoda Bentalla

Do rozpoznanie patologicznych zmian aorty często dochodzi w trakcie przeprowadzania całkiem innych badań na pacjencie. Najczęstsze wskazania dotyczące leczenia to operacja zastawki aorty związana z  rozszerzeniem się aorty lub tętniakiem aorty, który zakłóca czynności mechaniczne serca. W przeszłości operacje te były wykonywane tylko w sytuacjach najwyższej konieczności. Obecnie tego typu operacje  wpływające na zastawkę aorty i aorty wstępującej, polegają na resekcji patologicznej części i wstawieniu protezy.

Stosowana procedura chirurgiczna ma na celu leczenie tętniaków aorty i zapobieganiu rozwarstwiania się jej. Polega na wymianie aorty bez zastawki aortalnej. Zapewnia to pacjentom poprawę jakości życia i nie wymaga  potrzeby leczenia przeciwzakrzepowego, co zapewnienia zwiększoną żywotność zastawki. W przypadku, gdy nie można naprawić zastawki, stosuje się wtedy przeszczep na zastawkę mechaniczną lub bioprotezę.

Zjawisko tętniaka aorty wstępującej jest dość znane i przeprowadza się wiele operacji chirurgicznych. Dodatkową kwestią jest postępowanie choroby w szczególności do osób chorych na zespół Marfana lub z innymi zaburzeniami tkanki łącznej. Pomimo odizolowania tętniaka i bezobjawowego przebiegu choroby, istnieje wysokie ryzyko i poważne  konsekwencje zdrowotne,  gdyż wielkość tętniaka zwiększa swoją objętość.

Pomimo znajomości historii naturalnej, niewiele można było zrobić, aby złagodzić ryzyko za pomocą leków farmakologicznych czy leczeniu chirurgicznym. W ciągu dekady techniki te ewoluowały i lekarze starali się odtworzyć lub utrzymać wewnętrzną strukturę anatomiczną i funkcje korzenia aorty, stosując procedury oszczędzające zastawkę.

Potrzeba dalszych rozwiązań doprowadziła do innowacji w XX wieku i umożliwiła  rozpowszechnienie zastosowania operacji zastawki aorty, która potencjalnie jest trudna technicznie, ale jednak procedurę stosuje się do dziś. Hugh Bentall i Anthony De Bono byli pierwszymi kardiochirurgami z Wielkiej Brytanii, którzy dokonali zabiegu nowa metodą, która polegała na przecięciu mostka w linii pośrodkowej ciała i wykonywana była w krążeniu pozaustrojowym. Metoda ta, stosowana jest również w przypadku osób chorujących na zespół Marfana. Operacja metodą Bentalla, to nic innego jak wymiana zastawki aorty i wszczepienie w to miejsce protezy mechanicznej lub bioprotezy

W przeciągu 58 lat od czasów De Bakey i Cooley po raz pierwszy zastąpiono wstępującego tętniaka przy pomocy krążenia pozaustrojowego. Chirurdzy opracowali innowacyjne działania w celu poprawy wyników leczenia pacjentów. Od powstania pierwszej użytecznej zastawki aortalnej, chirurdzy mogą teraz leczyć patologiczne zmiany aorty bez konieczności usuwania naturalnej zastawki pacjenta, co znacznie poprawia jakość jego życia. Często słyszy się, że chirurdzy mówiąc o zabiegu wymiany zastawki aorty używają terminu metoda "Bentalla", jednak procedura sama w sobie rozwinęła się i nie przypomina juz niczym wcześniej stosowanych technik.

Wymiana korzenia aortyWymiana korzenia - Technika Cobrola

Procedura wymiany zastawki przez YacoubProcedura oszczędzania zastawki przez Davida

Powyższy tekst jest tzw. tłumaczeniem nieautoryzowanym i służy jedynie wstępnemu zapoznaniu się z dostępnymi metodami leczenia chorób serca, na podstawie anglojęzycznego artykułu  i nie zastępuje profesjonalnej porady  od lekarza.

Źródło:
Maddalo S, Beller J, DeAnda A. A Bentall Is Not a Bentall Is Not a Bentall: The Evolution of Aortic Root Surgery. Aorta 2014;2(5):169–178.
DOI: http://dx.doi.org/10.12945/j.aorta.2014.14-021

Tłumaczenie z: "A Bentall Is Not a Bentall Is Not a Bentall: The Evolution of Aortic Root"

Tłumaczenie: Stowarzyszenie Marfan Polska

Zróżnicowanie ze względu na płeć tętniaka aorty brzusznej w zakresie zawartości elastyny

Tętniak aorty brzusznej (AAA) u kobiet, różni się w niektórych aspektach od tego występującego u mężczyzn przede wszystkim niższym wskaźnikiem rozpowszechnienia, pęknięcia i zwiększonego tempa rozrostu.. Sugeruje to, że płeć może mieć istotne znaczenie w rozwoju i progresywności tętniaka. Rozwój AAA cechuje utrata elastyny w przyśrodkowej warstwie ściany aorty wraz ze wzrostem produkcji kolagenu. Z wyczerpaniem się elastyny i kolagenu aorta traci swoja elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie. Elastyna, która jest syntetyzowana przez komórki  mięśni gładkich w środkowej warstwie ściany aorty potrzebna jest do nadania odporności na całe życie. Rozpad elastyny w AAA jest wywołany przez enzymy proteolityczne , wytwarzane w drodze przesączania komórek zapalnych i modyfikacji komórek  mięśni gładkich. Kobiety maja mniejsze aorty niż mężczyźni co powoduje znacznie widoczniejsze powiększenie się tętniaka aorty brzusznej u kobiet. Niewiele jednak wiadomo jak odnosi się to do pogorszenia stanu ścian tętniaka.

Ponadto, wykazano, że estrogen zwiększa odkładanie elastyny przez komórki mięśni gładkich. Różnica w elastynie i białku między mężczyznami i kobietami z AAA może pomóc wyjaśnić różnice w progresie AAA dla obu płci. Dlatego by to sprawdzić przeprowadzono badanie na  14 kobietach i 23 mężczyznach cierpiących na AAA ze Szpitala Karolinska . Badani byli w podobnym wieku, mieli podobną średnicę tętniaka, BMI i zwyczaje
np. palenie .

Badania wykazały, że kobiety mają mniej elastyny w ścianach tętniaka w  porównaniu z mężczyznami. Oznacza to, że przetwarzanie białka w ściankach tętniaka różni się w zależności od płci. Podział elastyny ma istotne znaczenie szczególnie w początkowym wzroście AAA, natomiast degradacja kolagenu jest związana z rozszerzeniem się tętniaka i pęknięciem w późniejszych etapach. Nie stwierdzono różnic  w zawartości elastyny i proteolitycznych enzymów ściany tętniaka pomiędzy płciami.

Kobiety maja mniejszą powierzchnie ciała i średnice aorty nadnercza niż mężczyźni co stosunkowo przewyższa kobiety nad mężczyznami. Nie można jednak wiele rzec o właściwościach biomechanicznych przypisanych do tego badania
Powyższy tekst jest tzw. tłumaczeniem nieautoryzowanym i służy jedynie wstępnemu zapoznaniu się z zagadnieniem tętniaka aorty brzusznej i różnicy w jego występowaniu między kobietami i mężczyznami, na podstawie anglojęzycznego artykułu i nie zastępuje profesjonalnej porady  od lekarza.

Źródło:
Villard C, Eriksson P,
Swedenborg J, Hultgren R. Differences in Elastin and Elastolytic Enzymes be tween Men and Women with Abdominal Aortic Aneurysm. Aorta 2014;2(5): 179–185. DOI: http://dx.doi.org/10.12945/j.aorta.2014.14-017

Ttłumacznie z: "Differences in Elastin and Elastolytic Enzymem between Men and Women with Abdominal Aortic Aneurysm"

Tłłumaczenie: Stowarzyszenie Marfan Polska

Komentarze   

#1 Piotr 2015-12-09 07:48
Nawiązując do tekstu z Gazety Wyborczej Flo Hyman była kobietą. Flo to nic innego jak skrócenie imienia Flora.
Pozdrawiam

Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  |  Zmień kontrast wyświetlania witryny

Google Plus