Techniki tworzenia

Techniki tworzenia nowych pomysłów

Burza mózgów
Na wstępie ustalamy, nad jakim problemem zamierzamy pracować. Staramy się go maksymalnie konkretnie przedstawić, aby nie było wątpliwości, o czym rozmawiamy i co analizujemy. Sesja polega na rzucaniu pomysłów na rozwiązanie problemu, pomysłów nawet najbardziej nielogicznych, bzdurnych czy głupich.

Założenia:

- Podczas sesji nie oceniamy wypowiedzi, zapisujemy wszystko lub przerzucamy się pomysłami
- Wymyślamy rzeczy i pomysły dziwne, absurdalne, głupie itp. - wszystko dozwolone
- Zasada ilość w jakość - im więcej pomysłów wymyślimy, tym większa szansa, że znajdzie się rozwiązanie optymalne
- Udoskonalanie - wskazane jest modyfikowanie pomysłów innych osób, dodawanie

Sugestia - wskazane jest sugerowanie się pomysłami innych

Po zakończeniu fazy wymyślania robimy przerwę, odpoczywamy od problemu. Po przerwie zabieramy się do analizy poszczególnych odpowiedzi, rozważamy za i przeciw. Ostatecznie wybieramy pomysł, który najbardziej odpowiada zebranym.

Przypadkowe słowa lub obrazy
Technika polega na wykorzystywaniu przypadkowych słów lub obrazów. Dzięki technice można oderwać się od liniowych sposobów rozwiązywania problemu. Po prostu rozważamy nasz problem zaczynając od dowolnie wybranego zupełnie przypadkowego słowa lub obrazu i na ich bazie rozwijamy opowieść na temat rozwišzania problemu. Kwestionowanie przyjętych z góry założeń
Technika polega na odrzuceniu podstawowych założeń, jakie można przyjąć w stosunku do danego problemu.

Przyjęcie punktu widzenia innej osoby
Przyjmujemy osobowość zupełnie innego człowieka. Człowieka, którego osobowość, problemy, codzienne życie, doświadczenie są zupełnie różne od naszego. Następnie należy opisać problem z tej osoby.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska