Techniki rekrutacji

Techniki rekrutacji

Techniki rekrutacji - test niedokończonych zdań ... Test niedokończonych zdań polega na uzupełnieniu przez kandydata pewnej ilości zdań, które zostały rozpoczęte, ale nieskończone. Nie ma tu lepszych czy gorszych odpowiedzi, wszystkie są charakterystyczne dla danej osoby i nie mogą być interpretowane w oderwaniu od całości wywiadu z kandydatem na dane stanowisko.

Osoba przeprowadzające rekrutację stosuje wiele technik i narzędzi, aby ocenić, który z kandydatów najlepiej pasuje do wymagań stanowiska i pracodawcy. Ocenia również to, czy dana osoba posiada predyspozycje osobowościowe do wykonywania określonych zadań, zajęć, czy będzie realizowała się w pracy, czy traktuje ofertę przejściowo i niepoważnie.

Test zdań niedokończonych może również posłużyć do samopoznania, do określenia drogi i poszukiwanej pracy, zajęcia. Uzupełniając niedokończone zdania warto zapisać pierwszą przychodząca nam do głowy odpowiedź, a potem, po zakończeniu całości testu, zastanowić się nad odpowiedziami. Interpretacja i wczytanie się we własne wypowiedzi pozwoli przeanalizować nasze cele, nasze słabe i mocne strony, pokaże jakie umiejętności posiadamy, a jakie powinniśmy zdobyć lub podszlifować.

Poniżej prezentujemy przykładowy test uzupełniania zdań. Nie ma jednego wzoru takiego testu. W zależności od stanowiska, firmy rekrutującej itp. zawartość testu zmienia się. Dziś proponujemy zapoznanie się z testem, ćwiczenie i analizowanie wyników. Zaczynamy.

Dokończ poniższe zdania :

- W życiu liczy się...
- Za 10 lat...
- Gdybym mógł cofnąć czas...
- Najlepsze wyniki mam w pracy...
- W sytuacjach trudnych moi koledzy...
- Gdy otrzymuję polecenie...
- Będąc przełożonym...
- Kiedy jestem z dala od rodziny...
- Nie lubię, gdy inni...
- Uważam siebie za osobę...
- Sadzę, że ludzie są...
- Od podwładnych wymagałbym...
- Jestem dobry w...
- Mój największy sukces...
- Nigdy nie zrezygnuję z...
- Kiedy myślę o przyszłości...
- Najlepiej pamiętam...
- Gdyby poproszono mnie, abym zaprezentował siebie...
- Ludzie, których cenię...
- Czas poświęcony rodzinie...
- Nie lubię, gdy mój przełożony...
- Ja, jako podwładny...
- Moi współpracownicy...
- Doskonalę się w...
- Moim najcenniejszym doświadczeniem jest...
- W przyszłości chciałbym...
- Najbardziej cenię...
- Przeważnie jestem...
- Lubię ludzi, którzy...
- W sytuacjach trudnych moja rodzina...
- Mój szef powinien...
- Pracownik powinien...
- Lubię pracować z...
- Moim celem zawodowym jest...
- Dążę do...
- Zawsze chwalą mnie za...
- Ludzie, z którymi pracuję...
- Ktoś, kto kieruje ludźmi...
- Rodzina jest dla mnie...
- Jestem zaliczany do osób, które...

Jeśli interpretacja testu, analiza sprawi trudność, warto udać się na spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem i porozmawiać o wynikach, pomyśleć nad planem swojej kariery. Obca osoba posiada dystans, którego nam może brakuje. Będzie potrafiła rzetelnie ocenić i porozmawiać na temat naszych interpretacji. Nie bójmy się kontaktów z doradcą, druga osoba, przygotowana profesjonalnie, pomoże nam rozwinąć samych siebie.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska