Szanse zawodowe

SZANSE ZAWODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- WARSZTATY
marzec - wrzesień 2004

Zapraszamy na warsztaty poświęcone podniesieniu szans zawodowych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne nadal stoją w obliczu licznych barier, a szczególnie doświadczają tych, które wiążą się z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Kompleksowe usługi z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz dopasowanie programów doradczych do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej są warunkiem powodzenia działań podejmowanych przez wszystkie zaangażowane instytucje. W tym celu warsztaty mogą być platformą wspólnej nauki, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych sposobów działania. Do udziału w warsztatach zapraszamy doradców zawodowych, pośredników pracy, pracowników pomocy społecznej, administracji lokalnej oraz osoby reprezentujące lokalne stowarzyszenia, związki, izby, organizacje pracodawców i pracobiorców mogących zatrudniać osoby niepełnosprawne.

W programie warsztatu m.in.: Multimedialny przegląd zespołów i schorzeń genetycznych warunkujących zdolność wykonywania czynności zawodowych

Znaczenie rehabilitacji zawodowej dla zachowania kondycji psychospołecznej osoby niepełnosprawne

Powody niepowodzeń przy poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne

Korzyści dla pracodawców i obawy związane z zatrudnieniem i osób niepełnosprawnych

Możliwości działania na rzecz kształtowania postaw i zachowań sprzyjających integracji zawodowejCele warsztatu: aktywna promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych

podniesienie kwalifikacji służb doradczych w zakresie pomocy osobom

podniesienie poziomu usług doradczych dla osób niepełnosprawnych

wypracowanie rozwiązań ułatwiających poszukiwanie pracy osobom z rzadkimi chorobami genetycznymi

zwiększenie świadomości występowania rzadkich chorób genetycznie uwarunkowanych wśród pracowników instytucjiOrganizacja warsztatów we wszystkich miastach powiatowych województwa pomorskiego
Czas trwania warsztatu: 3 godziny
Koszt uczestnictwa: bezpłatnie

{rscomments off}