Sposoby wsparcia


APEL w imieniu Podopiecznych Stowarzyszenia Rodzin Chorych Na Zespól Marfana


Szanowni Państwo!

Państwa darowizna pomoże (może pomóc) w rehabilitacji dzieci nieuleczalnie chorych na wadę genetyczną zwaną Zespołem Marfana oraz z innymi schorzeniami tkanki łącznej. 

Nasi Podopieczni to najczęściej ciężko niepełnosprawne dzieci z wadami genetycznymi, które dotykają wielu narządów: serca, wzroku i postawy, a co za tym idzie bardzo często trafiają do szpitali - każde z nich w okresie dzieciństwa przechodzi co najmniej kilka operacji, konieczna jest u nich niemal nieustanna rehabilitacja. Dziecko z Zespołem Marfana to dziecko z poważnymi wadami wzroku, skrzywieniami kregosłupa oraz ciężko chorym sercem z tętniakiem aorty. Wiele cierpienia przechodzą te dzieci w czasie pobytów w szpitalach.

Dorosły "Marfan" to wysoka, szczupła osoba, o długich palcach, często mylnie postrzegana, jako kandydat na sportowca np. koszykarza. Tylko co z tego? ….gdy to tętno nie może przekroczyć 105 uderzeń na minutę ... gdy na każdym etapie życia trzeba być czujnym i ostrożnym.

A dlaczego?

         Bo wiedza w Marfanie to ŻYCIE !

I to dosłownie. Nie wiedząc o chorobie, nie wiemy ze musimy się kontrolować, robić badania (glównie ECHO serca) - po to by w porę zapobiec najgorszemu … By uniknąć rozwarstwienia aorty, a w konsekwencji pękniecia tętniaka. Dla "Marfana" operacja ratuje życie. Ale aby to życie uratować trzeba wiedzieć o chorobie, kontrolować symptomy. Nasze działania skupiają się nie tylko na koordynacji leczenia, wsparciu rehabilitacji, pomocy społecznej, psychologicznej oraz medycznej Podopiecznym, ale w pierwszej kolejności to szerzenie informacji o tym mało znanym rzadkim schorzeniu (tzw. chorobie sierocej).

  • Tak mało osób słyszalo o tej chorobie, tak wiele chorych nie wie o zagrożeniu.
  • Pomóż Nam uratować ludzkie życie -  tak ludzkie życie doslownie.
  • Najważniejsza jest diagnoza i to najwczesniejsza, dlatego prosimy Cię o pomoc dla dzieci.
  • Najwieksze cierpienie to takie, którego nikt nie chce usłyszeć, nikt nie chce zobaczyć.

Prosimy w imieniu Podopiecznych  Wspomóż naszą aktywność,
jako Patron Stowarzyszenia przekaż darowiznę oraz  jako Mecenas przekaż 1 % podatku.

Decyzja należy do Ciebie…

Z wyrazami szacunku dla Państwa wspaniałomyślnych Patronów oraz Mecenasów Stowarzyszenia,

Jan Kawalec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia

  • Darowizna / Odpis - możliwości pomocy finansowej 

Ofiarując darowiznę dajesz 'dar od serca', a jednocześnie oddając darowiznę na rzecz zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (jaką jest nasze Stowarzyszenie) możesz ją odliczyć od dochodu.

  • Darowizny osób fizycznych do 6% - w roku podatkowym - czyli do 31 grudnia br.

Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf. Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwosci odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

  • Darowizny osób prawnych do 10% - w roku podatkowym - czyli do 31 grudnia br.

Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Należy pamiętać, że w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość darowizny w koszty uzyskania przychodu.

  • Potrzebne dokumenty

Wysokość wydatków okresla dokument, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie Stowarzyszenia o jej przyjęciu.
Wysokość darowizny musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Z dowodu wpłaty powinno jasno wynikać, kto, komu, ile i kiedy wpłacał.

Korzystając z ulgi z tytułu darowizn, musisz wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (zwłaszcza jego nazwę i adres).

Ofiaruj dzieciom życie i zdrowie, odnosząc z tego korzyści finansowe dla siebie!

Możecie Państwo sprawdzić na co przeznaczamy środki z 1 %

Na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – http://www.pozytek.gov.pl/ znajduje się baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wpisać nasz numer KRS:0000047797 lub nazwę stowarzyszenia: marfan, aby mieć dostęp do opublikowanych tam sprawozdań

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana oraz inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie „Pomóżmy Naszym Dzieciom” zarejestrowane jest także w bazie organizacji pozarządowych – http://bazy.ngo.pl/

  • Patron - opiekun, osoba roztaczająca opiekę - darowizna
  • Mecenas - osoba wspierająca rozwój działalnosci Naszego Stowarzyszenia, która udziela wsparcia finansowego, Nasz opiekun - 1%

Stowarzyszenie z pozyskanych funduszy z odpisu 1% podatku, z rozliczenia roku 2012 r. dofinansowało organizację turnusu rehabilitacyjnego, prowadzenie działalności informacyjnej (witryna internetowa oraz konsultacje telefoniczne i bezpośrednie z psychologiem i lekarzem).

Prowadzimy działalność Stowarzyszenia codziennie przez kilka godzin, a także non-stop jako "POMOC NA RATUNEK" - tel.kom. 601 28 62 45.

Zwracamy się z serdeczną prosbą o pomoc finansową w utrzymaniu ciągłości naszych turnusów rehabilitacyjnych oraz wszelkich form bezpośredniej pomocy informacyjnej. Prosimy o fundusze dla swoich Podopiecznych na realizację celów statutowych.

W tym roku również uczestniczymy w Kampanii "Maly procent - wielka sprawa!" organizowanej przez Prezydenta Miasta Gdynia i Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych (GCOP), której celem jest zachęcanie Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszych działań poprzez przekazanie środków finansowych w postaci darowizn lub donacji
na rzecz realizacji celów statutowych dla Podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

Podaruj darowiznę dla Podopiecznych

 

TELEFONICZNIE
Prosimy o kontakt telefoniczny z p. Janem Kawalcem - telefon stacjonarny: (+48) 58 620 97 23
[od pn-pt w godzinach 9.00 -14.00]


SKYPE - KOMUNIKATOR INTERNETOWY
Prosimy o kontakt lub pozostawienie wiadomości tekstowej dla p. Jana Kawalca na kontakt Skype: kawalecj
Pobierz Skype

WYSŁAJĄC FAKS
Prosimy o wysłanie faksu z informacją o Twojej formie wsparcia, a my skontaktujemy sie z Tobą: (+48) 58 620 97 23


LISTOWNIE
Prosimy o wysłanie listu na poniższy adres z informacją o Twojej formie wsparcia, a my skontaktujemy sie z Tobą:

STOWARZYSZENIE MARFAN POLSKA
81-391 Gdynia ul. Świętojańska 49/17


WYSŁAJĄC EMAIL
Prosimy o wysłanie emailu z informacją o Twojej formie wsparcia, a my skontaktujemy się z Tobą:
marfan@marfan.pl / marfanpl@gmail.com

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska