Pytania w rozmowie kwalifikacyjnej

Pytania w rozmowie kwalifikacyjnej

Najczęściej zadawane pytania w rozmowie kwalifikacyjnej. Jak przygotować się do niej?

Jak sama nazwa wskazuje rozmowa kwalifikacyjna jest spotkaniem, podczas którego sprawdzane są nasze kwalifikacje do objęcia konkretnego stanowiska pracy. Jest to czas i miejsce na prezentację własnej osoby, umiejętności zawodowych, zainteresowań oraz motywacji do przyjęcia określonych obowiązków pracy. Należy pamiętać, iż nie jest to spotkanie jednostronne. Warto, więc przygotować również swój zestaw pytań dotyczący interesujących nas aspektów pracy na stanowisku, o które się ubiegamy. Powinniśmy zebrać kilka istotnych informacji na temat działalności firmy oraz sytuacji w danej branży. Tak przygotowani stajemy się poważnymi partnerami w dyskusji z pracodawcą.

Gdy otrzymamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną postarajmy się przybyć punktualnie. Zachowujmy się swobodnie, uprzejmie i starajmy się nie okazywać zdenerwowania. Jesteśmy przygotowani do rozmowy, znamy swoje mocne i słabe strony oraz największe atuty. Należy je odpowiednio i umiejętnie przekazać pracodawcy. Wskazany jest przy tym rozsądny umiar. Mówienie o sobie w samych superlatywach, wyliczanie wspaniałych cech jednym tchem może postawić nas w niewiarygodnym świetle. Warto, więc prześledzić swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe i życiowe, przyjrzeć się większym i mniejszym sukcesom, które nie tylko powiększyły zbiór naszych kwalifikacji, ale przede wszystkim rozwinęły naszą osobowość.

Przydatne porady:

Staraj się nie spóźnić na rozmowę
Ubierz się wygodnie, elegancko, Twój strój wskazuje, że szanujesz pracodawcę
Słuchaj uważnie zadawanych pytań, odpowiadaj rzeczowo, jasno i wyraźnie
Unikaj żargonu
Utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą, przyjmij otwartą postawę ciała
Unikaj mamrotania pod nosem, nerwowych gestów
Stwórz obraz osoby zaangażowanej, pewnej własnych kwalifikacji
Wybierz kilka przykładów z własnego życiorysu i przedstaw je na poparcie swoich zalet, umiejętności (np. sytuacje trudne, w których sobie poradziłeś; sukcesy odniesione nie tylko na płaszczyźnie zawodowej wymagające szczególnego poświęcenia, samozaparcia)

Proces rekrutacji nie kończy się na jednym spotkaniu z kandydatem. Często przechodzimy kilka etapów spotkań. Każde z nich pozwala pracodawcy poznać nas jeszcze dokładniej. Warto, więc oswoić się z myślą, iż kolejne rozmowy będą zdecydowanie dłuższe i bardziej precyzyjne. Często przeprowadzane są także różnorodne testy psychologiczne, których zadaniem jest poznanie naszych predyspozycji psychicznych, osobowościowych itp. Pracodawca może też postawić przed kandydatem określone zadania do wykonania np. odgrywanie scenek sprzedaży artykułów, rozmowy telefoniczne z "trudnym klientem", część rozmowy kwalifikacyjnej może także odbywać się w języku obcym. Kolejne spotkania to czas negocjacji z pracodawcą, ustalenia warunków współpracy. Warto, więc przygotować się do omówienia niżej wymienionych kwestii:

nasze oczekiwania finansowe na określonym stanowisku
warunki zatrudnienia i wynagradzania: typ umowy o pracę, wysokość prowizji itp.
pakiet socjalny: opieka medyczna, ubezpieczenie
proponowane przez firmę szkolenia rozwijające pracownika
dodatki typu: telefon komórkowy, komputer, samochód służbowy itp.
pomoc ze strony firmy w przypadku konieczności przeprowadzki do innego miasta, wynajęcia mieszkania itp.

Poniżej prezentujemy szereg pytań, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przygotowując się do spotkania z pracodawcą warto wcześniej przemyśleć nasze odpowiedzi, aby potem uniknąć niepotrzebnego zdenerwowania czy zaskoczenia pytaniem.

Pytania najczęściej pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej :

Gdyby miał(a) Pan(i) opisać swoją osobę w kilku słowach, co byłoby dla Pana(i) najistotniejsze?

Jaki jest Pana(i) stosunek do innych ludzi i pracy w zespole?

Czy w grupie woli Pan(i) pełnić funkcje dominujące, kierownicze czy raczej wybiera Pan(i) funkcje wykonawcze?

Jak znosi Pan(i) przedłużające się sytuacje stresujące, napięcie?

Co lubi Pan(i) robić w wolnym czasie?

Gdzie najchętniej zamieszkałby (zamieszkałaby) Pan(i): w dużym, średnim czy małym mieście?

Jaki typ człowieka najbardziej Panu(i) odpowiada, a jaki najmniej?

Jak układała się Panu(i) współpraca z kolegami w poprzednim miejscu zatrudnienia?

Jakie zadania musiał(a) Pan(i) rozwiązywać z innymi pracownikami?

Z jakich powodów powstawały trudności?

Jak układała się Panu(i) współpraca z przełożonymi?

Proszę wyobrazić sobie, że jest Pan(i) kierownikiem grupy opracowującej dany projekt, co jest dla Pana(i) najistotniejsze w procesie jego realizacji?

Co należało do Pana(i) zadań w firmie X?

Czy wymagania stawiane Panu(i) powodowały trudności?

Czy wykonywanie stałych prac oraz powtarzalnych zajęć sprawia Panu(i) kłopot?

Proszę określić w kilku słowach swoje podejście do wykonywania powierzonych zadań.

Co Pana(i) zdaniem ma największy wpływ na jakość pracy?

Czy uważa się Pan(i) za człowieka dobrze zorganizowanego?

Czy potrafi Pan(i) efektywnie wykorzystywać czas pracy i odpoczywać w czasie wolnym?

Co najbardziej lubi Pan(i) robić w czasie wolnym?

Jak zachowuje się Pan(i) w obliczu trudności?

Proszę w kilku słowach opisać swój stosunek do sytuacji problemowych, konfliktowych.

Jak radzi sobie Pan(i) w sytuacji poszukiwania nowego zatrudnienia?

W jakiej uczelni Pan(i) studiował(a), na jakim kierunku? Kiedy?

Jaki rodzaj szkoły średniej Pan(i) skończył(a)?

Jakie zainteresowania miał Pan(i) na studiach, w szkole?

Czym interesuje się Pan(i) obecnie?

Jakie inne kursy, szkolenia ukończył Pan(i)? Kiedy to było i gdzie?

Dlaczego zainteresował(a) się Pan(i) właśnie tym rodzajem dokształcenia?

Gdzie pracował Pan(i) po skończeniu nauki?

W jakim stopniu praca zadowalała Pana(Panią)?

W jakim stopniu spełniły się Pana(i) oczekiwania związane ze stanowiskiem pracy i firmą?

Co sprawiło, że pragnie Pan(i) zmienić pracę?

Jakie zadania lub czynności chciałby (chciałaby) Pan(i) wykonywać?

Co robiłby (robiłaby) Pan(i) najchętniej, gdyby miał(a) Pan(i) możliwość wyboru zajęcia?

Co chciałby (chciałaby) Pan(i) osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat?

Co jest dla Pana(i) najważniejsze na nowym stanowisku pracy?

Ile chciałby (chciałaby) Pan(i) zarabiać na nowym stanowisku?

Jakie są Pana(i) oczekiwania względem nowego stanowiska pracy i nowego przełożonego?

Proszę wymienić, co najmniej trzy stanowiska pracy, jakimi jest Pan(i) zainteresowany(a) oraz trzy, których nie chciałby (chciałaby) Pan(i) zajmować.

Proszę opisać idealną dla Pana(i) pracę.

Czy jest Pan(i) żonaty (zamężna)? Czy ma Pan(i) dzieci?

W jakim stopniu potrafi Pan(i) obsługiwać urządzenia biurowe? Jakie?

Jakie zna Pan(i) języki obce? Który w stopniu najlepszym?

Czy jest Pan(i) osobą dyspozycyjną czasowo?

Jaki jest Pana(i) stosunek do podróżowania, zmiany miejsca zamieszkania?

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska