Ograniczenie rotacji

Ograniczenie ciągłych zmian personelu - ograniczenia rotacji

Osoby niepełnosprawne są solidne i zwykle przez długi czas pracują w jednym przedsiębiorstwie. Takie stwierdzenie może wywoływać niedowierzanie wśród osób, które nie miały do czynienia z polityką zatrudnienia dotyczącą osób niepełnosprawnych. Jednak wyższy wskaźnik stażu pracy w jednym zakładzie to potwierdzone zjawisko wśród personelu z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wcale nie dzieje się tak na skutek odmiennego nastawienia do pracy niż u osób pełnosprawnych. Większość zjawisk w naszym życiu postrzegamy jako przedstawiające dla nas określoną wartość. Możliwość rozmowy z sąsiadem najczęściej nie wydaje się nam szczególnie wartościowa, natomiast rozmowa ze znaną osobą jest o wiele cenniejsza. Podobnie z pracą. Wartościowe wydaje nam się stanowisko dyrektora i związane z nim przywileje, natomiast mało wartościowa jest posada portiera. W przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowym czynnikiem jest dostępność pracy. Ponieważ rozmowa z sąsiadem jest dość łatwo dostępna, nie cenimy jej szczególnie wysoko. Natomiast większość osób niepełnosprawnych jest przekonanych i miała okazję doświadczyć, że zatrudnienie jest osiągnięciem niezwykle trudno dostępnym. Tak więc wysoko cenią tę możliwość i z reguły starają się uniknąć jej utraty. Ponadto dla osoby niepełnosprawnej praca jest jedną z możliwości rehabilitacji zawodowej. Nawet osoba, która nie zna takiego pojęcia dostrzega znaczenie pracy w porządkowaniu swojego życia i dostrzegania jego sensu. Obraz własnej osoby wzbogaca się i pozwala czuć się osobą wartościową.

Osobom niepełnosprawnym z reguły trudniej znaleźć zatrudnienie i dłużej go poszukują niż osoby pełnosprawne o porównywalnych kwalifikacjach. Osoba z określoną niepełnosprawnością dotyczącą wybranego narządu nie mogą zostać zatrudnione na pewnych stanowiskach. Natomiast nie znają one dokładnie tych stanowisk, mogą to stwierdzić dopiero po zapoznaniu się z charakterem obowiązków na tym stanowisku. Możliwe jest to zazwyczaj dopiero podczas kontaktu z pracodawcą. Wcześniej osoba niepełnosprawna zdana jest na swoje doświadczenie i może uważać że będzie w pełni efektywnym pracownikiem na danym stanowisku, podczas gdy później okaże się że nie. Tak więc większość wysiłków bywa podejmowana na próżno.

Z tych samych powodów mają mniejszą szanse na otrzymanie konkurencyjnej propozycji zmiany pracy na lepszą lub lepiej płatną. Większość pracowników wraz ze stażem pracy zwiększa swoje kwalifikacje, staje się cenniejszym zasobem firmy. Zwiększa również ich orientacja wśród znaczenia ich obowiązków, ich wartości dla działań gospodarczych lub wagi społecznej. Natomiast miejsca pracy i ich dostępność podlegają zmianom wraz z upływem czasu. Powstają nowe miejsca pracy, nowe zawody, inne są likwidowane. Dlatego zawsze jest możliwość zmiany pracy, zmiany stanowiska. Podobnie jak w przypadku wchodzenia na rynek pracy, osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na otrzymanie oferty zmiany pracy lub powodzenie w przypadku próby zdobycia kolejnego miejsca pracy.

To z kolei sprawia, że rzadko mamy do czynienia z pracownikiem niepełnosprawnym, który nie miałby świadomości wartości i znaczenia swojej obecnej pracy. Dla firmy oznacza to zredukowanie kosztów szukania i wdrażania do pracy kolejnych pracowników. Poszukiwanie nowego pracownika wymaga poświęcenia określonego czasu i wykonania często niełatwej pracy przez kogoś z dotychczasowych pracowników. Trudno również precyzyjnie określić termin, którym nowa osoba zostanie zatrudniona, ponieważ nie można przewidzieć kiedy zgłoszą się odpowiedni kandydaci i jak długo potrwa ich selekcja. Ponadto nowo przyjęty pracownik musi się przyzwyczaić do swojego miejsca pracy i uzyskać w nim dobrą orientację. Wszystko to sprawia, że mija dość długi okres kiedy stanowisko jest nieobsadzone bądź zajęte przez nie w pełni efektywnego pracownika.

Oprócz wspomnianej redukcji kosztów fluktuacji personelu pozwala to także pozwala na długofalowe kształcenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji bez obaw o zwrot poniesionych nakładów. Większość umiejętności wykorzystywanych w pracy można precyzyjnie określić, mówimy wtedy o kwalifikacjach. Trudniej natomiast kwalifikacje takie przekazywać kandydatom do pracy i pracownikom. Dlatego tak wiele wysiłku wkładane jest w kształcenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji. Większość umiejętności potrzebnych w pracy nabywa się w jej trakcie, trudno natomiast posiąść je poza miejscem pracy lub przed jej podjęciem. Dlatego tak cenny jest pracownik z doświadczeniem. Przy czym ważne aby doświadczenie takie zostało nabyte na określonym stanowisku, lub w określonym zakładzie lub typie organizacji, bądź też spełnione są obydwa te kryteria - doświadczenie wiąże się zarówno ze stanowiskiem jak i zakładem pracy równocześnie.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska