Mowa ciała

Mowa ciała

Komunikowanie się bez słów

W procesie poszukiwania pracy już od pierwszych chwil mamy do czynienia z komunikacją. Określona relacja pracodawca - przyszły pracownik tworzy się już w momencie zetknięcia się z ogłoszeniami o pracy, a także podczas wizyty w agencji pośrednictwa pracy, urzędzie pracy itp. Złożenie dokumentów Cv oraz listu motywacyjnego jest komunikatem opisującym nasze kwalifikacje zawodowe, wykształcenie, zainteresowania czy motywację do wykonywania danych zadań na stanowisku pracy. Jednakże najistotniejszym dopełnieniem całości obrazu naszej osoby jest spotkanie z pracodawcą lub z doradcą personalnym. Rozmowa kwalifikacyjna to połączenie dwóch form komunikacji: werbalnej (słownej) oraz niewerbalnej (tzw. mowa ciała). Wielokrotnie nie doceniamy znaczenia mowy ciała i jest to wielki błąd. Badania naukowe potwierdzają, iż ok. 55% informacji udzielamy naszemu rozmówcy zupełnie nieświadomie. Zachowanie, wygląd, pozycja ciała, gesty sygnalizujące nasze nastawienie psychiczne to największa część ekspresji niewerbalnej. Z kolei dalsze 38% dociera w tonacji głosu, sposobie artykułowania oraz w precyzji wypowiedzi. I jak można zauważyć pozostałe 7% całego przekazu to informacje zawarte w słowach.

Poniżej prezentujemy wskazówki dotyczące ekspresji niewerbalnej pomocne zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i we wszelkich kontaktach międzyludzkich.

Otwarta postawa, chód, krok

Postawa jest wyrazistym środkiem ekspresji, pozwala odczytać nastawienie człowieka wobec życia, problemów oraz innych osób itp. Staraj się chodzić i siedzieć pewnie, w sposób otwarty, nie twórz sztucznych barier między sobą a rozmówcą, nie krzyżuj rąk i nóg, nie zaciskaj nerwowo rąk, nie kul się i nie chowaj głowy w ramiona. Przyszły pracodawca może odebrać powyższe sygnały jako wyraz niepewności, niechęci lub oporu.

Inne znaczenia:

Postawa stabilna, oparcie na obu stopach
Wrażenie pewności, siły, realistycznego podejścia do życia

Zapadnięta klatka piersiowa z pochylonymi plecami
Obciążenie psychiczne, przygniecenie problemami i wymaganiami życia

Energiczny, wyprostowany chód
Wyraża pewność siebie

Zgarbione plecy, ręce w kieszeniach
Smutek, nieufność, nastrój depresyjny


Pozycja ciała, sposób siedzenia, pozycja ramion

Postaraj się lekko nachylić w stronę rozmówcy, będzie to sygnał zainteresowania przebiegiem rozmowy. Z kolei niewskazane są wszelkie odmiany nerwowego wiercenia się, niecierpliwego przechylania się w tył i w przód, przebierania nogami, uderzania piętą o podłogę.

Inne znaczenia:

Przysiadanie na brzeżku krzesła
Niepewność, sygnalizowanie braku czasu i gotowości do wyjścia,

Bezwładne opadanie na krzesło
Zmęczenie, braki sił, woli działania

Tułów wyprostowany
Oznacza witalność, gotowość do słuchania, działania

Tułów przygarbiony
Pasywność, nastroje depresyjne

Postawa sztywna
Napięcie, niepewność, wysoki poziom stresu

Siedzenie z nogą założoną na nogę i kopanie w powietrze
Znudzenie

Sztywne siedzenie ze ściśniętymi nogami
Wyraża strach, niepewność, nerwowość

Siedzenie ze skrzyżowanymi nogami i rękoma założonymi za głową
Poczucie dominacji, pewność siebie

Przechylanie głowy
Zainteresowanie

Głowa wsparta na ramieniu, oczy spuszczone
Wyraz znudzenia i braku zainteresowania

Krzyżowanie ramion na klatce piersiowej
Wycofanie, obronność


Wyraz twarzy, mimika, uśmiech, usta

Staraj się zwrócić do rozmówcy całą twarzą. Bądź osobą miłą, uśmiechaj się życzliwie i nie rób sztucznych min. Przy nienaturalnym uśmiechu oczy nie współgrają razem z wargami, pozostają zimne i obojętne zdradzając tym samym prawdziwe nastawienie wobec rozmówcy. Staraj się również nie zaciskać nerwowo ust, ponieważ uchodzi to za objaw podejrzliwości, nieufności i upartego zacięcia. Z takimi osobami trudno prowadzić rozmowę i nawiązać kontakt.


Kontakt wzrokowy - oczy

Ważne jest, abyś w sposób naturalny utrzymywał kontakt wzrokowy z rozmówcą, nie unikaj wzroku partnera, ale też nie wpatruj się uporczywie, gdyż to może krępować drugą osobę. Wzrok "wbijający się" w oczy współrozmówcy jest wyzwaniem do walki, utrudnia analizę informacji i nie pozwala partnerowi na uporządkowanie myśli.

Inne znaczenia:

Oczy umykają w bok
Unikanie konfrontacji, niechęć do zajęcia stanowiska w danej sprawie

Skierowanie wzroku w górę
Poszukiwanie pomocy lub wsparcia wyższej instancji

Spuszczenie wzroku
Oznaka uległości, pokory, poddania się

Rozmówca analizując naszą wypowiedź, pomysły kieruje wzrok w dół i na czubki palców
Oznacza to, iż porównuje otrzymane informacje ze swoimi wcześniejszymi doświadczeniami, jest ostrożny wobec nowych planów i propozycji, woli realizować pomysły gruntownie przeanalizowane i rozważone

Rozmówca analizując naszą wypowiedź, pomysły, kieruje wzrok w dal, w przestrzeń
Osoba taka żyje przyszłością, śmiało i odważnie podchodzi do nowych możliwości, kreśli wielkie plany, jest wizjonerem


Dźwięki nieartykułowane

Śmiech, kaszlnięcia, westchnienia, drżenie głosu czy inne wydawane przez nas dźwięki mówią o naszym nastroju, kondycji psychofizycznej, samopoczuciu. W trakcie rozmowy staraj się unikać różnorodnych dźwięków świadczących o zdenerwowaniu np. pochrząkiwanie


Gestykulacja, dłonie, uścisk dłoni

Bardzo istotny jest sam moment powitania, któremu powinien towarzyszyć zdecydowany i stosunkowo mocny uścisk dłoni (dłoń skierowana wprost).

Inne znaczenia:

Obgryzanie paznokci
Brak poczucia bezpieczeństwa, zdenerwowanie

Dłoń na policzku
Rozmyślanie, dumanie, zastanawianie się

Pocieranie nosa
Wątpliwości, kłamstwo, odmowa

Bębnienie palcami
Zniecierpliwienie

Zacieranie rąk
Oczekiwanie


Znając powyżej zamieszczone wskazówki dotyczące ekspresji niewerbalnej nie można zapomnieć o bardzo istotnej sprawie. Opieranie się podczas analizy "mowy ciała" na pojedynczych gestach jest jednym z najczęściej popełnianych błędów. Pojedynczy gest wyrwany z kontekstu "wypowiedzi ciała" nie daje pełnego obrazu naszego rozmówcy. Ekspresja niewerbalna składa się ze znaków wrodzonych, charakterystycznych dla danej osoby, nieświadomie przekazywanych w kontaktach oraz znaków wyuczonych, podlegających pewnej kontroli. Dlatego też istotne jest rozpatrywanie zachowania danej osoby jako całości słów wraz ze specyfiką choreografii gestów.

Opracowała: Agnieszka Małecka

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska