Metoda Feldenkraisa

Metoda Feldenkraisa


"Marfan między nami" z pisma Fundacji Marfana.Szwajcaria
Metoda Feldenkraisa - łagodne działanie na korpus i psychikę. Od 1996 roku szwajcarskie centrum stosuje metodę Feldenkraisa. Ta metoda sprawdza się zarówno wśród pacjentów jak i paraplegików, ludzi o zachwianej równowadze i innych dolegliwościach centralnego układu nerwowego. Często ludzie, którzy utracili swobodę poruszania się, przeżywają duży szok, ponieważ ich własny obraz zmienia się uderzająco pod wpływem stosowania tej metody.

Uzębienie z ciężkimi następstwami.
Franz z powodu wady uzębienia miał duże trudności w mówieniu. Dolna część jego ciała była bezwładna i miał trudności w poruszaniu się. Ręce i nogi często drętwiały. Teraz znowu potrafi panować nad sobą, efektywniej poruszać się, a psychiczne oddziaływanie metody Feldenkraisa przywróciły mu radość życia. Doświadczenia innych ludzi oraz terapeutów i nauczycieli przyczyniają się do dogłębnego poznania własnej sytuacji. Właśnie w tej fazie metoda Feldenkraisa okazuje się bardzo skuteczna. Zapobiega również często wypadkom. Feldenkrais musiał osobiście przejść przez uraz kości, aby odkryć znaczenie oszczędnego ruchu i przyswoić sobie ten nawyk. Poprzez samokontrolę osiągnął umiejętność bezbolesnego poruszania się. To zaowocowało nauczaniem tego samego jego pacjentów.

Cały człowiek

Poprzez własne doświadczenia Feldenkrais doszedł do tego, że człowiek zwycięża nie tylko poprzez określoną pracę ciała. Także psychika sprawia, że człowiek staje się sprawniejszy. Feldenkrais uczy także nas nie tylko umiejętności przywracania sprawności, lecz także wyzwalania tkwiącej wewnątrz inteligencji do odkrywania nowych uzdolnień.

Dwie uzupełniające się metody

Nauczanie precyzyjnego poruszania rękami wyzwala także możliwości usprawniania całego korpusu. Nie chodzi tutaj tylko o wyuczenie się określonego ruchu, lecz także o własną asekurację przy podejmowaniu różnych działań motorycznych.

Metoda nauczania

Usprawnianie mięśni nie jest tu jedynym celem, lecz także o ich koordynacja i współpraca z centralnym systemem nerwowym.

Uczyć się jak dziecko

Feldenkrais stwierdził, że człowiek w czasie swojego życia przyswaja sobie określone zachowania i przyzwyczajenia. W dzieciństwie poznajemy świat małymi krokami, lecz z wielką uwagą. Szukamy różnych wariantów poruszania się, akceptujemy niektóre z nich, a niektóre odrzucamy. Metoda Feldenkraisa pozwala nam na odrzucanie niektórych metod na podstawie dłuższych doświadczeń. A także modyfikowanie i rozwijanie ich. Jest dla pacjentów bardzo ważne, aby oni sami potrafili należycie zachowywać się w odmiennej dla nich sytuacji życiowej.

Feldenkrais - dla kogo?

Ludzie z paraliżami, zachwianiem równowagi, bólami kręgosłupa, sklerozą, różnymi chorobami nerwów obwodowych mogą znaleźć w metodzie Feldenkraisa ulgę. Czy mogą stosować tę metodę sportowcy, muzycy, tancerze, chodziarze lub rowerzyści? Z lekarskiego punktu widzenia nie ma żadnych przeciwwskazań, zależy to od indywidualnych motywacji.

Moshe Feldenkrais - rosyjsko-izraelski lekarz psycholog i inżynier ( 1904-1984 ), rozwinął swoją metodę aktywności ruchowej w późnych latach 40. Swoją wiedzę powiązał także z japońskim judo.  Odkrył, że poprzez ruch zmienia się także mentalność człowieka. Po wielu latach pracy został uznany w świecie. Do jego uczniów należeli m.in. Menuchin, Ben Gurion, Markevich i wielu innych.


Zespół Marfana i "mój" obraz

W moim wieloletnim doświadczeniu z zespołem Marfana - mianowicie od 1971 roku, metoda Feldenkraisa okazała się znakomita w nauczaniu i skuteczna w zwalczaniu różnych ograniczeń. Dotyczy to zarówno genetycznych, jak i nabytych wad. W przypadkach zmian szkieletowych, a więc skoliozy, kifozy albo zniekształceń w obrębie klatki piersiowej, ćwiczenia ruchowe bez użycia siły mogą okazać się przydatne w znalezieniu właściwych sposobów rehabilitacji. Należy próbować i wybierać alternatywne ćwiczenia ruchowe. Przy słabości ścięgien i naczyń krwionośnych metoda MFS jest  bardzo przydatna -  poprzez delikatne stosowanie ćwiczeń mięśniowych uzyskuje się lokalizację i rozpoznanie, a także lepszą kontrolę. Ponieważ oczy należą do bardzo ważnego atrybutu w przemieszczaniu się człowieka, mogą one, nawet przy minimalnej aktywności, współdziałać w uzyskaniu lepszej koordynacji z umięśnieniem szkieletowym i systemem nerwowym. Również przy obejmujących cały organizm dolegliwościach stres atakuje aortę i zastawki serca. Dzięki wyuczonej metodzie Feldenkraisa, bez uprawiania sportu i wysiłku fizycznego, uzyskuje się pozytywne rezultaty. Poznając swój organizm i pielęgnując w sobie optymistyczne przeświadczenie, że nie jest tak bardzo źle -  poprzez naukę można dużo osiągnąć.

Sylwia Weiss Zumstein

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska