Medykament na tętniaka aorty


Popularny lek na nadciśnienie - lek z grupy sartanów  (".." red.) redukuje poszerzenie aorty w Zespole Marfana.

W dniu 2 września 2013 r. opublikowano informację, że lek, który jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi w całej populacji ma również wpływ na znaczne zmniejszenie niebezpiecznych i często śmiertelnych problemów kardiologicznych u pacjentów z Zespołem Marfana. Badania pokazują, że pacjenci leczeni lekiem z grupy sartanów  mieli znacznie obniżony poziom poszerzenia aorty po 3 latach przyjmowania leku, w porównaniu do pacjentów, którzy nie otrzymali leczenia.     

"Nasza praca jest pierwszym dużym, prospektywnym, randomizowanym badaniem, oceniającym wpływ 'sartanu' na rozszerzeniu aorty u dorosłych z zespołem Marfana i potwierdza wcześniejsze wyniki uzyskane w mysim modelu", powiedział główny badacz Maarten Groenink MD, PhD z departamentów Kardiologii i Radiologii Akademickiego Centrum Medycznego w Amsterdamie, w Holandii. "Jesteśmy bardzo podekscytowani widząc, że tak powszechnie stosowany lek, który nie jest drogi i ma znane nam efekty uboczne, może mieć znaczący wpływ na ten bardzo poważny i przerażający czynnik ryzyka dla tych pacjentów. Wyniki te mogą się zmienić w standardy leczenia klinicznego." Zespół Marfana, to dziedziczna choroba tkanki łącznej, dotykająca 2-3 przypadki na 10.000 ludzi. Powoduje stopniowe rozszerzenie aorty, dzięki czemu jest ona podatna na pęknięcia, które mogą być śmiertelne w ponad 50% przypadków. Obecnie jedyną skuteczną metodą leczenia jest profilaktyczna chirurgiczna wymiana korzenia aorty.

Poza obniżeniem ciśnienia krwi, główną zaletą 'sartanu' jest to iż, uważa się, że oddziałuje z procesem biochemicznym, który powoduje rozszerzenie aorty. Aby to ocenić, naukowcy porównali wyniki 233 uczestników (47% kobiet) z zespołem Marfana z czterech ośrodków akademickich zajmujących się zespołem Marfana w Holandii. Średni wiek badanych wynosił 41 lat, 27% osób wcześniej poddano profilaktycznej wymianie aorty, a większość (73%) było leczonych beta-adrenolitykami.

W sumie 117 pacjentów przydzielono losowo do grupy bez dalszego leczenia, a 116 było randomizowanych do otrzymywania 50 mg 'sartanu' na dobę, podwajając dawkę po 14 dniach, jeśli nie było żadnych skutków ubocznych. Poszerzenie aorty monitorowano z rezonansem magnetycznym (MRI) w ciągu 3 lat obserwacji.

W czasie trwania badania, jeżeli pacjent z którejś grupy wymagał profilaktycznej wymiany aorty decyzja została pozostawiona uznaniu czuwających kardiologów, na podstawie istniejących wytycznych, gdy było to stosowne rozpoczynano terapię przeciwzakrzepową. Badania wykazały, że po upływie 3 lat rozszerzenie korzenia aorty była znacznie mniejsze w grupie otrzymującej 'sartan' niż w grupie kontrolnej (0,77 mm vs 1,35 mm, p = 0,014), a 50% pacjentów leczonych 'sartanem' nie wykazała wzrostu korzenia aorty w porównaniu z 31% grupy kontrolnej (p = 0,022).

W Zespole Marfana rozszerzenie aorty jest zwykle ograniczona do "korzenia aorty", ale może też wykraczać poza niego. Badanie wykazało, że poszerzenie aorty poza korzeń nie zostało znacznie obniżone przez 'sartan'. Jednak w podgrupie pacjentów, którzy mieli już wcześniej wymienioną aortę, rozszerzenie w punkcie, zwanym łukiem aorty, było znacznie mniejsze niż u pacjentów leczonych' sartanem' w porównaniu do grupy kontrolnej (0,50 mm vs 1,01 mm, p = 0,033). "Wynik ten należy interpretować z pewną ostrożnością, podstawowe wymiary aorty u pacjentów z wcześniej wymienionymi aortami były nie w pełni porównywalne między grupami," powiedział Dr Groenink. Chociaż redukcja rozszerzenia aorty w grupie leczonej 'sartanem' sugeruje, że ten lek może odroczyć lub nawet zapobiec pęknięciu aorty, a także konieczności profilaktycznego zabiegu u chorych z zespołem Marfana, badania faktycznie nie wykazują tego wyniku.

Nie było różnic w tempie rozwarstwienie aorty (0 w grupie 'sartanu' i 2 kontrole) lub planowej operacji aorty (10 w grupie 'sartanu' i 9 w grupie kontrolnej) i nie wystąpiły żadne zgony sercowo-naczyniowe.

"Częstość występowania zdarzeń klinicznych była niska w naszym badaniu i dlatego kliniczne zastosowanie 'sartanu' w leczeniu chirurgicznym aorty i leczeniu rozwarstwienia aorty nie udało się ustalić," powiedział Dr Groenink, dodając, że tylko większe prospektywne badanie z dłuższą obserwacją ostatecznie może pomóc określić ten wynik.

Tłumaczenie ze strony www.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska