Leczenie - szpital w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - leczenie tętniaków aorty
 

Przedstawiamy Państwu możliwości diagnostyczne i lecznicze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku  - najnowocześniejszego i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstokunajwiększego szpitala na Podlasiu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w BialymstokuZakres wykonywanych przez placówkę świadczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele unikalnych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi usługami medycznymi przez jeden z oddzialów tego szpitala, Kliniki Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

Pacjenci z chorobami aorty, takimi jak tętniaki, rozwarstwienia czy koarktacje, przyjmowani są do kliniki w trybie przyjęć planowych, przyspieszonych i pilnych, w zależności od stopnia i charakteru schorzenia. W zależności od kwalifikacji pacjenci leczeni są metodami - klasyczna, małoinwazyjną lub hybrydową.
Metoda klasyczna - z użyciem pompy do krążenia pozaustrojowego, metoda maloinwazyjna, czyli przez naczyniowe wszczepienie stentu, metoda hybrydowa gdzie podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym pod kontrolą wzroku wszczepiany jest stentgraft.

Dla każdego pacjenta, który nie musi byc operowany w trybie pilnym przygotowywany jest specjalny stentgraft dostosowany do wielkości aorty oraz rodzaju planowanego zabiegu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku

Pierwsza operacja metodą mało inwazyjną zostala wykonana w marcu 2008 r. Niespełna rok później, w styczniu 2009 roku po raz pierwszy w Polsce użyto stentgraftu "Evita Open Plus" stosując metodą hybrydową. Wówczas w zabieg ten zostało zaangażowanych nie tylko wiele jednostek  szpitala, ale też firm dostarczających sprzęt medyczny. Dzięki takim skoordynowanym działaniom zabieg zakończył się pełnym sukcesem.  Od tego czasu klinika wykonała 52 procedury wszczepienia stentgraftu w tym 15-stu pacjentom metodą hybrydową. Zespół operacyjny szkolił się między innymi w ośrodku kardiochirurgicznym w Brugii pod okiem prof. Schepens'a. Po szkoleniu powstał zespół skladający się z trzech osób: chirurg, anestezjolog i perfuzjonista. Zespół ten  stworzył standardy operacyjne zabiegów protezowania aorty, którymi kierowali się specjaliści podczas zabiegu u 37-letniego pacjenta z zespolem Marfana. Operacja zakończyła sie pełnym sukcesem.

Klinika ma bardzo duże doświadczenie w operacjach tętniaków aorty z protezowaniem luku aorty. Wypracowanie dobrych i skutecznych standardów prowadzenia chorych pozwoliło na podjęcie kolejnego kroku, czyli  protezowania aorty piersiowej oraz brzusznej.

Z danych gromadzonych przez ośrodki kardiochirurgiczne w Polsce w ubieglym roku w Bialymstoku wykonano 110 operacji tętniaków aorty. Stawia  to oddział na 5-tym miejscu w kraju w liczbach bezwzględnych. Natomiast w porównaniu do ogólnej liczby operacji oraz w przeliczeniu liczby operacji na jednego chirurga szpital jest na 1 miejscu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: (85) 746 80 00
Fax.: (85) 746 88 80
Email: szpital@cksr.ac.bialystok.pl
Administracja Szpitala: 7:30-15:05
 
 
Centrala: + 48 85 746 80 00
Izba przyjęć: + 48 85 746 83 17
Poradnie: + 48 85 746 85 93
Administracja: + 48 85 746 83 35

Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  |  Zmień kontrast wyświetlania witryny

Google Plus - Stowarzyszenie Marfan Polska
Facebook - Grupa Forum Marfan Polska