Szpital Uniwersytecki w Aachen - leczenie Zespołu Marfana i tętniaków aorty (english version)

 

Logo Szpitalu w Aachen Jednym z głównych problemów medycznych pacjentów z Zespołem Marfana są tętniaki aorty, które mogą pojawić się w jej odcinku piersiowym i brzusznym oraz tętnicach obwodowych. Ze względu na kruche ściany aorty tętniaki aorty w Zespole Marfana mają większe skłonności do pękania. Pękanie tętniaka jest stanem zagrożenia życia chorego, dlatego głównym celem leczenia jest jego zapobieganie. Obecnie znane są dwie metody leczenia tętniaków: wewnątrznaczyniowa (endowaskularna) lub otwarte leczenie chirurgiczne.

Szptal w AachenSzpital w AachenW Szpitalu Uniwersyteckim w Aachen (Akwizgranie) u pacjentów z tętniakami aorty stosujemy obydwie te metody. Jednakże w przypadku chorych z Zespołem Marfana zalecamy otwarte leczenie chirurgiczne, ponieważ leczenie wewnątrznaczyniowe nie dało dotychczas w tej chorobie długofalowych korzyści. Ponadto interakcja między endograftem i kruchą aortą może być przyczyną nieoczekiwanych powikłań, takich jak pęknięcia, przetoki, zakażenia.

Nasze duże doświadczenie w operacjach (młodych) pacjentów z Zespołem Marfana pozwala nam uzasadnić to chirurgiczne zalecenie. Wszystkie operacje wykonywane są z użyciem sztucznego aparatu płuco serce dla ochrony narządów w czasie operacji oraz neuromonitoringu, by zapobiec porażeniu.

Nasze doświadczenia i wyniki kliniczne zostały szeroko opublikowane w literaturze.
 

Szpital w Aachen


Stowarzyszenie Marfan Polska pomaga  w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Aachen.


Kontakt do szpitala:  

Prof. Dr. Michael Jacobs
University Hospital Aachen
Department of Vascular Surgery
Pauwelsstrasse 30
52074 Aachen
Germany

Tel.: +49 241 8080832
Fax: +49 241 8082037
Email: mjacobs@ukaachen.de
Witryna www: http://www.gefaesschirurgie.ukaachen.de/

{rscomments off}