Kreatywne myślenie

Kreatywne myślenie - rozwijanie umiejętności

Wśród wielu umiejętności potrzebnych w procesie poszukiwania pracy i na stanowisku pracy, ważne miejsce zajmuje umiejętność kreatywnego myślenia. Nie wszyscy posiadamy wrodzoną zdolność do kreatywnego myślenia, twórczości. Posiadamy jednak duży potencjał i możliwość uczenia się kreatywności.

Cechy charakteru osoby kreatywnej:
- elastyczność i otwartość
- spostrzegawczość i ciekawość
- zdolność do krytycznej samooceny
- motywacja do rozwijania swojej kreatywności

Zdolności:

- zaufanie do samego siebie i własnych umiejętności myślenia
- umiejętność koncentracji na wybranej sprawie, czynności itp.
- zdolność wytyczania sobie celu do realizacji, rozmyślania nad drogą prowadzącą do osiągnięcia
tego celu, rozważania jakie jest ryzyko niepowodzenia i jak je zmniejszyć bądź wyeliminować,
- świadomość istnienia wielu rozwiązań danego problemu i konieczności
poszukiwania tych rozwiązań, wymyślania itp.
- zainteresowanie myśleniem i doskonaleniem tej sztuki.

Umiejętność kreatywnego myślenia zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.


Oto niektóre z nich.

Stres- czasem pod presją działamy prężniej, szybciej i skuteczniej

Odpoczynek- wypoczęty umysł posiada znacznie większy potencjał twórczy niż umysł zmęczony, przepracowany; stąd niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich dla każdego z nas indywidualnie proporcji miedzy działaniem, praca a wypoczynkiem

Muzyka- eksperymentowanie z doborem muzyki, którą lubimy, która nas napędza

Dobry Humor- poczucie humoru pozwala szybciej odnaleźć kreatywne rozwiązania

Sport- kondycja fizyczna i uprawianie sportu sprzyja wzmocnieniu organizmu zarówno w aspekcie psychicznym, jak i fizycznym

Relaks i cisza- posiadanie azylu, miejsca spokoju i relaksu, miejsca odseparowania się od natłoku informacji, zdarzeń itp.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska