Kardiochirurgia


Gdzie szukać pomocy w sprawach leczenia kardiochirurgicznego?
 

RANKING SZPITALI I ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH 2018W Europie:  Belgia, Niemcy, Wielka Brytania
W Polsce : Anin, Białystok, Gdańsk, Kraków, Lulin, Poznań, ZabrzeBelgia

Dr. Marc Schepens - Lekarz ratujący serca i aorty chorym na Zespół Marfana

Jednym z największych autorytetów lekarskich dla polskich Marfanów jest belgijski chirurg dr Marc Schepens.

Uratował już wielu z nas, wykonując bardzo skomplikowane operacje wstawienia sztucznej aorty w miejsce naszych rozwarstwionych tętniaków, czyli tzw. operacje Crawforda.
Dr Schepens jest jednym z prekursorów i największych znawców takiej metody operacji - http://www.ctsnet.org/home/mschepens

Skończył studia medyczne w Gandawie w 1985, po czym zajął się chirurgią ogólną, specjalizując się potem w kardio i torakochirurgii oraz chirurgii naczyniowej. Dotychczas był nam znany głównie ze swojej pracy w szpitalu St.Antonius w Nieuwegein w Holandii, ale już od 1 czerwca 2009 r. praktykuje w Belgii w szpitalu Św. Jana w Brugii.

Stosowana przez dr Schepensa metoda operowania tętniaków aorty piersiowo-brzusznej, jest jedną z największych operacji, jakie można wykona na ludzkim organizmie. Do prawidłowego wykonania takiej operacji potrzeba niestety wielkiej ilości specjalistycznego sprzętu, ludzi, którzy taki sprzęt potrafią obsłużyć oraz doświadczenia. Bez tych elementów operacja może grozić licznymi powikłaniami lub śmiercią.

Chodzi o zabezpieczenie na czas operacji narządów, czasowo odciętych od dopływu krwi oraz przede wszystkim o kontrolę rdzenia kręgowego, którego długie niedokrwienie może prowadzić m.in. do niedowładu dolnej części ciała. W Polsce, przy naszych możliwościach finansowych, nie przeprowadza się takich operacji. W naszej opini, zamiast inwestować w sprzęt i w ludzi, prościej jest zapłacić za operację przeprowadzoną np. w Holandii lub Belgii przez dr Schepensa, który ma w tej dziedzinie bardzo dobre wyniki.

W chwili obecnej, aby wybrać się na operację Crawforda na Zachód, trzeba dysponować gotówką rzędu 50 do 100 tysięcy Euro, lub otrzymać dofinansowanie z NFZ. Aby otrzymać takie dofinansowanie, należy poprosić swojego lekarza o skierowanie do wojewódzkiego konsultanta ds. kardiochirurgii (lista konsultantów dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia). Po mniej więcej 1 do 3 miesiącach urzędniczo - papierkowej pracy i nerwowych oczekiwań można otrzymać zgodę.
 

Niemcy

Szpital Uniwersytecki w Aachen - leczenie Zespołu Marfana i tętniaków aorty (english version)

 

Logo Szpitalu w Aachen Jednym z głównych problemów medycznych pacjentów z Zespołem Marfana są tętniaki aorty, które mogą pojawić się w jej odcinku piersiowym i brzusznym oraz tętnicach obwodowych. Ze względu na kruche ściany aorty tętniaki aorty w Zespole Marfana mają większe skłonności do pękania. Pękanie tętniaka jest stanem zagrożenia życia chorego, dlatego głównym celem leczenia jest jego zapobieganie. Obecnie znane są dwie metody leczenia tętniaków: wewnątrznaczyniowa (endowaskularna) lub otwarte leczenie chirurgiczne.

Szptal w AachenSzpital w AachenW Szpitalu Uniwersyteckim w Aachen (Akwizgranie) u pacjentów z tętniakami aorty stosujemy obydwie te metody. Jednakże w przypadku chorych z Zespołem Marfana zalecamy otwarte leczenie chirurgiczne, ponieważ leczenie wewnątrznaczyniowe nie dało dotychczas w tej chorobie długofalowych korzyści. Ponadto interakcja między endograftem i kruchą aortą może być przyczyną nieoczekiwanych powikłań, takich jak pęknięcia, przetoki, zakażenia.

Nasze duże doświadczenie w operacjach (młodych) pacjentów z Zespołem Marfana pozwala nam uzasadnić to chirurgiczne zalecenie. Wszystkie operacje wykonywane są z użyciem sztucznego aparatu płuco serce dla ochrony narządów w czasie operacji oraz neuromonitoringu, by zapobiec porażeniu.

Nasze doświadczenia i wyniki kliniczne zostały szeroko opublikowane w literaturze.
 

Szpital w Aachen


Stowarzyszenie Marfan Polska pomaga  w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących leczenia w Szpitalu Uniwersyteckim w Aachen.


Kontakt do szpitala:  

Prof. Dr. Michael Jacobs
University Hospital Aachen
Department of Vascular Surgery
Pauwelsstrasse 30
52074 Aachen
Germany

Tel.: +49 241 8080832
Fax: +49 241 8082037
Email: mjacobs@ukaachen.de
Witryna www: http://www.gefaesschirurgie.ukaachen.de/
 

Białystok
 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku - leczenie tętniaków aorty
 

Przedstawiamy Państwu możliwości diagnostyczne i lecznicze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku  - najnowocześniejszego i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstokunajwiększego szpitala na Podlasiu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w BialymstokuZakres wykonywanych przez placówkę świadczeń zdrowotnych jest bardzo szeroki i obejmuje wiele unikalnych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi usługami medycznymi przez jeden z oddzialów tego szpitala, Kliniki Kardiochirurgii z Blokiem Operacyjnym.

Pacjenci z chorobami aorty, takimi jak tętniaki, rozwarstwienia czy koarktacje, przyjmowani są do kliniki w trybie przyjęć planowych, przyspieszonych i pilnych, w zależności od stopnia i charakteru schorzenia. W zależności od kwalifikacji pacjenci leczeni są metodami - klasyczna, małoinwazyjną lub hybrydową.
Metoda klasyczna - z użyciem pompy do krążenia pozaustrojowego, metoda maloinwazyjna, czyli przez naczyniowe wszczepienie stentu, metoda hybrydowa gdzie podczas zabiegu w krążeniu pozaustrojowym pod kontrolą wzroku wszczepiany jest stentgraft.

Dla każdego pacjenta, który nie musi byc operowany w trybie pilnym przygotowywany jest specjalny stentgraft dostosowany do wielkości aorty oraz rodzaju planowanego zabiegu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku

Pierwsza operacja metodą mało inwazyjną zostala wykonana w marcu 2008 r. Niespełna rok później, w styczniu 2009 roku po raz pierwszy w Polsce użyto stentgraftu "Evita Open Plus" stosując metodą hybrydową. Wówczas w zabieg ten zostało zaangażowanych nie tylko wiele jednostek  szpitala, ale też firm dostarczających sprzęt medyczny. Dzięki takim skoordynowanym działaniom zabieg zakończył się pełnym sukcesem.  Od tego czasu klinika wykonała 52 procedury wszczepienia stentgraftu w tym 15-stu pacjentom metodą hybrydową. Zespół operacyjny szkolił się między innymi w ośrodku kardiochirurgicznym w Brugii pod okiem prof. Schepens'a. Po szkoleniu powstał zespół skladający się z trzech osób: chirurg, anestezjolog i perfuzjonista. Zespół ten  stworzył standardy operacyjne zabiegów protezowania aorty, którymi kierowali się specjaliści podczas zabiegu u 37-letniego pacjenta z zespolem Marfana. Operacja zakończyła sie pełnym sukcesem.

Klinika ma bardzo duże doświadczenie w operacjach tętniaków aorty z protezowaniem luku aorty. Wypracowanie dobrych i skutecznych standardów prowadzenia chorych pozwoliło na podjęcie kolejnego kroku, czyli  protezowania aorty piersiowej oraz brzusznej.

Z danych gromadzonych przez ośrodki kardiochirurgiczne w Polsce w ubieglym roku w Bialymstoku wykonano 110 operacji tętniaków aorty. Stawia  to oddział na 5-tym miejscu w kraju w liczbach bezwzględnych. Natomiast w porównaniu do ogólnej liczby operacji oraz w przeliczeniu liczby operacji na jednego chirurga szpital jest na 1 miejscu.Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bialymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Tel.: (85) 746 80 00
Fax.: (85) 746 88 80
Email: szpital@cksr.ac.bialystok.pl

Administracja Szpitala: 7:30-15:05

Telefony: Centrala: + 48 85 746 80 00 | Izba przyjęć: + 48 85 746 83 17 | Poradnie: + 48 85 746 85 93 | Administracja: + 48 85 746 83 35

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska