Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna

INTELIGENCJA EMOCJONALNA
to zdolności w pięciu podstawowych dziedzinach:


Znajomość własnych emocji


Podstawą inteligencji emocjonalnej jest samoświadomość- rozpoznawanie uczucia w chwili, kiedy nas ogarnia. Zdolność do śledzenia uczuć minuta po minucie odgrywa kluczowa rolę we wglądzie w samego siebie i samo zrozumieniu. Samoświadomość - uświadamianie sobie zarówno swego nastroju, jak i myśli o tym nastroju. Samoświadomość - może być stanem spokojnego, pozbawionego jakichkolwiek elementów oceny skupienia się na własnych myślach i emocjach.


Kierowanie emocjami


Panowanie nad emocjami, tak, aby były właściwe w każdej sytuacji, jest zdolnością opierającą się na samoświadomości.

Zdolność motywowania się


Podporządkowanie emocji obranym celom ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji uwagi, samo motywacji i opanowania oraz twórczej pracy. Samokontrola emocjonalna - odkładanie w czasie zaspokajania pragnień i tłumienie popędliwości - leży u podstaw wszelkich osiągnięć. Zdolność wprawiania się w stan "uniesienia twórczego" umożliwia wybitne osiągnięcia we wszystkich dziedzinach osoby obdarzone taka zdolnością, uzyskują wspaniałe wyniki we wszystkim, do czego się zabiorą.

Rozpoznanie emocji u innych


Empatia, opierająca się na własnej samoświadomości uczuciowej jest fundamentalną umiejętnością obcowania z ludźmi.

Nawiązywanie i podtrzymywanie związków (kontaktów) z innymi


Sztuka nawiązywania kontaktów polega w dużej mierze na umiejętności kierowania emocjami innych osób. Osoby obdarzone tymi zdolnościami świetnie radzą sobie we wszystkich sprawach, które polegają na dobrych kontaktach z ludźmi (z innymi), błyszczą w tych dziedzinach. Oczywiście, różnimy się zdolnościami w każdej z tych sfer. Niewątpliwie poziom naszych zdolności zależy od systemu nerwowego, ale nasz umysł jest niezwykle plastyczny i otwarty. Niedostatkom umiejętności emocjonalnych można zaradzić, ponieważ każda z tych sfer jest w znacznym stopniu zespołem nawyków i reakcji więc przy odpowiednim wysiłku można zwiększyć jej zakres.


Poznawaj siebie samego.

Żyj odpowiedzialnie i uważnie.

Słuchaj, smakuj i patrz.

Obserwuj swój umysł.

Innych ludzi próbuj raczej zrozumieć niż zmieniać.

Zaufaj intuicji.

Uznaj swój temperament i z tej perspektywy zarządzaj emocjami.

Troszcz się o swoje ciało, hartuj siłę ducha.

Traktuj życie jak lekcję, a trudności jak nauczycieli w szkole życia.

Ucz się poddawać i oddawać.

Bądź sobą i pozostawaj wierny odkrywanym wartościom, ale nie przywiązuj się do żadnej ideologii ani teorii.

Nie tracąc z oczu celu, koncentruj się na kroku, który masz do zrobienia.

Nie spiesz się.

W stresie bądź świadomy oddechu.

Nie izoluj się.

Nie ustawaj w podtrzymywaniu zadziwienia i zapytywaniu:

Kim jestem? Czym jest miłość? W co wierzę? Jakie jest moje zadanie?

Traktuj siebie i życie serio, ale nie trać dystansu i poczucia humoru.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska