Inicjatywa

Inicjatywa

Poszukując zatrudnienia wiele osób czeka na to, że coś się wydarzy lub ktoś się nimi zajmie. Aktywność zawodowa w ich życiu staje się sztampowa i sprowadza się do:

- wysyłania dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na wybrane ogłoszenia z prasy,
- odwiedzin w Urzędzie Pracy,
- oczekiwania na pojawienie się "odpowiedniej" oferty pracy


Dokumenty aplikacyjne, czyli CV oraz list motywacyjny skserowane kilkaset razy, rozesłane na różnorodne stanowiska i do różnorodnych pracodawców tracą swój indywidualny wymiar i często giną wśród tysięcy podobnych im ofert. Z kolei brak przygotowania do rozmowy z
pracodawcą, nieznajomość własnych mocnych stron, potrzeb firmy i korzyści, jakie przyniesie zatrudnienie firmie, owocuje odrzuceniem kandydatury.

Dlatego też niezwykle ważne jest przemyślenie własnej koncepcji poszukiwania pracy.


Z jednej strony możemy czekać, żądać zatrudnienia, narzekać na skostniały rynek i wysokie ezrobocie. Możemy być bierni w swojej "aktywności" i dostosowani do tego, co oferuje ynek pracy. Z drugiej strony możemy świadomie tworzyć własną ścieżkę aktywności zawodowej i ariery. Możemy przejąć inicjatywę i kreować wizję naszej pracy.

Warto przemyśleć następujące zagadnienia, a potem przerobić je wspólnie z doradcą, psychologiem:


Moje umiejętności i zainteresowania to ...
Moje mocne i słabe strony to ...
W jaki sposób mogę popracować nad słabościami, zmobilizować siebie ...
Jaką mam wizję siebie za kilka lat, jakie stawiam sobie cele i co robię, aby je realizować ...
Jak poszukuję pracy, ile ścieżek, kanałów informacji wykorzystuję ...


Jak przygotowuję się do spotkania z pracodawcą ...


- czy zbieram dane o działalności firmy do której aplikuję,
- czy wiem o jakie stanowisko się staram i jakie będą wymagania,
- czy mam wizję siebie na tym stanowisku,
- co wniosę do zespołu, co zyska firma dzięki zatrudnieniu mnie,
- na ile moje umiejętności mogą się przydać w rozwiązaniu problemów firmy
- jakie moje potrzeby zaspokaja praca

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska