EKG metodą Holtera

Normalne badanie EKG trwa kilkanaście - kilkadziesiąt sekund. Jest oczywistym, że w tak krótkim czasie trudno jest uchwycić przelotne zmiany, zaburzenia rytmu, a wręcz niemożliwa jest ocena jak bije serce pacjenta w nocy, czy podczas normalnej aktywności w pracy czy w domu. Taką ocenę umożliwia nam 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera. Jest to prawie że zwyczajne badanie EKG zapisywane poprzez specjalne urządzenia na taśmie magnetofonowej lub w pamięci elektronicznej.
Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmena noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę - chyba, że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej. Badanie trwa około 24 godziny.
Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej - badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w przychodni, a zapisane dane oceniane przez lekarza, który po wstępnym opracowaniu danych przez komputer, przegląda zapis i wydaje swoją opinię.

Wiadomości podstawowe

Stosowany sprzęt
Do badania potrzebne są elektrody odbierające potencjały elektryczne z powierzchni ciała oraz urządzenie zapisujące EKG. Ze względu na koszty aktualnie używa się zwykle urządzeń zapisujących na taśmę magnetofonową (zapis analogowy), choć możliwy jest też zapis na nośnik (cyfrowy). Urządzenie zapisujące jest wielkości walkmana, zawieszane jest na pasku.

Czemu służy badanie
Najogólniej rzecz ujmując badanie służy ocenie pracy serca podczas codziennej aktywności. Ideałem jest kiedy pacjent ma zakładane rano urządzenie monitorujące i w ciągu dnia przejawia normalną aktywność. Można wtedy ocenić jak zachowuje się serce podczas pracy zawodowej, mycia, sprzątania itd. Urządzenie monitorujące zakładane jest i zdejmowane zazwyczaj przez technika. Lekarz otrzymuje kasetę lub dyskietkę z zapisem, który potem przenosi do komputera i analizuje, korzystając wydatnie z pomocy tegoż komputera.Jak wspomniano wyżej trwa ono około 24 godzin - przez cały czas badany ma przyklejone elektrody do ciała i zawieszone na pasku urządzenie zapisujące. Sam proces zakładania i zdejmowania trwa zaledwie parę minut.

Przed badaniem

O czym powiadomić lekarza
Warto aby lekarz znał:
Leki jakie badany otrzymuje - jest to szczególnie ważne, niektóre leki zmieniają zapis EKG, bardzo wiele z nich - na gorszy,
Wszystkie choroby przebyte i aktualnie współistniejące,
Zapisy poprzednich badań EKG - tak standardowego spoczynkowego, jak i 24 godzinnego monitorowania.

Wskazania
utraty przytomności, zawroty głowy, omdlenia o nieznanej przyczynie,
powtarzające się epizody uczucia kołatania czy "zamierania" serca,
u pacjentów z rozpoznaną arytmią, w celu oceny skuteczności leczenia,
czasem u pacjentów ze stymulatorami serca,
można także wykonywać badanie w celu oceny niedokrwienia serca podczas codziennych czynności, czasem wykonuje się je u chorych po zawale serca czy z ciężką jego niewydolnością.

Badania poprzedzające
Technicznie do wykonania badania nie potrzeba żadnych badań poprzedzających, niemniej jednak jest to specjalistyczne badanie i trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek zlecałby to badanie jako pierwsze. Zwykle jest ono poprzedzone dokładnym zbadaniem pacjenta, wysłuchaniem jego dolegliwości i standardowym badaniem EKG.

Ryzyko związane z badaniem
Jest to badanie bez żadnego ryzyka, może nieść za sobą ewentualnie niewygodę związaną z urządzaniem zapisującym EKG na taśmie (wielkości walkmana) i dyskomfort spowodowany niemożnością np. kąpieli.

Przeciwwskazania do wykonania badania
Nie ma przeciwwskazań. Ewentualnym ograniczeniem może być odczyn uczuleniowy (np. wysypka) w miejscu przyklejenia elektrod. Techniczne wykonanie badania byłoby także problematyczne w przypadku rozległych ran klatki piersiowej, oparzeń, owrzodzeń itp.

Przygotowanie pacjenta do badania
Nie ma żadnych procedur przygotowawczych, przeciwnie - im bardziej naturalne warunki badania, tym wynik jest bardziej miarodajny.

Badanie

Technik (lub lekarz) zakłada elektrody, przykleja je plastrem i podłącza do urządzenia zapisującego. Jest ono wielkości walkmana, zawieszane na pasku. Po uruchomieniu zapisu badany powinien jak najszybciej zapomnieć o nim i wrócić do normalnej aktywności. Podczas badania wskazane jest aby pacjent zapisywał ważniejsze wykonywane czynności (np. posiłek, spacer, oglądanie telewizji), a w razie wystąpienie jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony serca - sygnalizował to przyciskiem na urządzeniu monitorującym. Pozwala to na pełniejszą i bardziej wiarygodną ocenę badania. Po 24 godzinach badany zgłasza się ponownie i technik zdejmuje wszelkie urządzenia.

Po badaniu

Opieka po badaniu
Jako że rejestracja EKG nie oddziałuje na badanego, po badaniu można wrócić do dotychczasowych zajęć. Najlepiej kiedy 24 godzinna rejestracja EKG odbywa się w trybie ambulatoryjnym - czyli pacjent przychodzi tylko na założenie i zdjęcie urządzenia.

Zalecenia
Samo badanie nie pociąga za sobą żadnych zaleceń.

Wynik badania
Badanie holterowskie jest oceniane przez lekarza, który po wstępnym opracowaniu danych przez komputer, przegląda zapis i wydaje swoją opinię. Cała analiza zwykle nie trwa dłużej niż pół godziny. Wynik jest wydawany w postaci protokołu, w którym jest dokładnie wymienione ile uderzeń serca przeanalizowano, ile było pobudzeń prawidłowych, ile dodatkowych i ewentualnie jakiego pochodzenia (o ile jest to możliwe do oceny). Zawsze oczywiście wymaga to potem interpretacji lekarza prowadzącego, tak się bowiem składa (a odkryto to całkiem niedawno), że bardzo wiele zaburzeń rytmu jest zupełnie niegroźnych, często leczenie jest bardziej szkodliwe niż pozostawienie tego jako swoistą "urodę" pacjenta.

Możliwe powikłania
Badanie to jest całkowicie nieszkodliwe, może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

◄  Google Translate  ||  Zmień wielkość tekstu na witrynie  ►

Facebook - Grupa Forum Marfan Polska